Verejná konzultácia

Na tejto stránke otvoríme 6.2.2023 o 15:00 verejnú konzultáciu k vzdelávacím štandardom.

Priebeh verejnej konzultácie

Vkladať pripomienky môžu iba zaregistrovaný užívateľa.
Pripomienky, ktoré vo verejnej konzultácii zaznejú, spracujú tvorcovia vzdelávacích oblastí.
Sledujte ďalej webstránku vzdelavanie21.sk, kde budú zverejnené ďalšie informácie.

Harmonogram Verejnej konzultácie a následných krokov

 • 30. november 2022 – otvorenie Verejnej konzultácie na konferencii NIVAM – INOVATÍVNE PROGRAMY VZDELÁVANIA PRE UČITEĽOV A ŠKOLY
 • 1. december 2022 – spustenie prevádzky webového nástroja verejnej konzultácie a zverejnenie znenia „Projektu nového kurikula pre všetky cykly“ predloženého do Verejnej konzultácie
 • 16. december 2022 – ukončenie Verejnej konzultácie
 • 17. – 29. december 2022 – spracovanie podnetov z Verejnej konzultácie
 • 30. december 2022 – zverejnenie správy o priebehu Verejnej konzultácie
 • január 2023 – zapracovanie podnetov z Verejnej konzultácie
 • 6. – 20. február 2023 – verejná a odborná konzultácia vzdelávacích štandardov
 • 31. marec 2023 (predpoklad) – prijatie novej verzie Štátneho vzdelávacieho programu s univerzálnou platnosťou od 1. septembra 2026

Ďalšie dôležité míľniky

 • 1. september 2023 – spustenie postupného zavádzania novej podoby ŠVP na 30 základných školách
 • 1. september 2024 – rozšírenie postupného zavádzania novej podoby ŠVP na 100 základných škôl
 • 1. september 2025 – rozšírenie postupného zavádzania novej podoby ŠVP na 600 základných škôl
 • 1. september 2026 – univerzálna platnosť novej podoby ŠVP pre všetky základné školy

 

Pokračovať na čítanie „Projektu nového kurikula“

 

Verejná konzultácia