Verejná konzultácia

Na tejto stránke prebieha od 31.5.2023 12:00 verejná konzultácia minimálneho učebného výstupu, ktorý bude súčasťou štandardov Štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie. Konzultácia bude prebiehať do 14.6.2023 do 23:59.

Minimálny učebný výstup bude súčasťou vzdelávacích štandardov nového Štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie. Učiteľom a učiteľkám v rámci jednotlivých cyklov a vzdelávacích oblastí pomôže stanoviť základnú úroveň vedomostí a zručností, ktoré sú nevyhnutné pre postup žiaka či žiačky do ďalšieho vzdelávacieho cyklu alebo stupňa vzdelávania.

Táto úroveň bude jednotná pre všetkých žiakov bez rozdielu a umožňuje žiačkam a žiakom získať nižšie stredné vzdelanie a pokračovať na strednej škole.

Viac informácií nájdete na stránke vzdelavanie21.sk.

Pokračovať na čítanie „Minimálny učebný výstup“

 

História verejných konzultácií

  • 31.5.2023 do 14.6.2023 – verejná konzultácia minimálneho učebného výstupu
  • 6.2.2023 do 20.2.2023 – verejná konzultácia vzdelávacích štandardov Projektu nového kurikula pre všetky cykly
  • 1.12 do 16.12.2022 verejná konzultácia k Projektu nového kurikula pre všetky cykly
Verejná konzultácia